English  

Formiranje Pi Network marketa

Krenuli su sa radom marketi na kojima ćete moći kupovati i prodavati proizvode i usluge za svoje Pi novčiće. Na internetu možete pronaći i videti šta je sve ponuđeno za prodaju u nekima od njih.

Vi takođe već sada možete ponuditi vašu robu ili uslugu i naplatiti je u Pi valuti. Da biste primili Pi na vaš račun ne treba da imate KYC verifikaciju, niti vam treba IAT (In App Transfer) licenca za transakcije. Te dve stavke su potrebne ako nešto želite da kupite ili platite. Trenutno, to mogu samo oko njih 300 koji su odabrani u ranom testiranju P2P transakcija (sa računa na račun).

Stavljajući neku robu ili uslugu na prodaju zauzećete svoje mesto u marketima i pomoći da se oni formiraju, ali mnogo važnije je da ćete aktivno uticati na stvaranje vrednosti Pi kriptovalute i na taj način podržati njenu snagu i rast.

IZ PI BELE KNJIGE (o Pi marketima)


Citat iz Bele knjige:

"Pi-eva TRGOVINA PUTEM RAZMENE - Napravite svoju ličnu virtuelnu prodavnicu

Osim što doprinose poverenju i širenju Pi mreže, očekujemo da će Pioniri ubuduće nuditi svoje znanje i uslugu. Pi-ova mobilna aplikacija poslužiće i kao prodajno mesto na kojem članovi Pi-a mogu ponuditi svoju robu i usluge putem „virtualne trgovine“ ostalim članovima Pi mreže... "

Roba

Sve vrste robe, novo i polovno.

Kupi / Prodaj

Razmena za Pi kripto valutu

Usluge

Sve vrste usluga.